logo
  • Notowania Walutowe
  • Analiza kursów walutowych nigdy nie była tak prosta!
  • +48 0800 222 $$$
Kantor

Notowania Walutowe

Notowania giełdowe to ceny (kursy) aktywów: walut, papierów wartościowych i towarów, publikowane i notowane w cedule giełdowej, czyli codziennie publikowanym wykazie urzędowym. Notowania walutowe to więc nic innego jak przelicznik jednej waluty na inną. Ktoś chce kupić walutę, ktoś inny sprzedać i tak kształtuje się cena wymiany. Im wyższy popyt na daną walutę, tym wyższa jej cena. Wahania kursów na rynku finansowym wpływają na ceny walut w bankach czy kantorach. Na notowania wpływają czynniki bezpośrednie (takie jak: zależności między popytem, a podażą) oraz pośrednie (poziom inflacji, wysokość stóp procentowych, bilans handlowy danego kraju, poziom bezrobocia i prognozy co do sytuacji ekonomicznej w krajach na świecie).

Przelicznik Walut

Przelicznik walut przelicza wybraną walutę na jednostkę monetarną z całego świata. Działa na podstawie aktualnych kursów. Jest to wygodne narzędzie przydatne przy planowaniu większych wymian pieniężnych. Ten darmowy instrument online występuje najczęściej na stronach kantorów internetowych. Pozwala uniknąć błędnych samodzielnych przeliczeń dotyczących przewalutowania. Uwzględnia szybko zmieniające się kursy walut. Działanie jest proste. Wystarczy wpisać odpowiednią kwotę i wybrać walutę, na którą ma nastąpić wymiana. Automatycznie wyświetli się wartość, którą otrzymamy po dokonaniu transakcji. Narzędzie to przydatne jest zarówno w biznesie, jak i w życiu prywatnym, np. przy spłacie kredytu walutowego lub przelewach za granicę.

Wykresy

Kursów Walutowych

Wykresy Kursów Walutowych są to schematy przedstawiające notowania na przestrzeni określonego czasu. Znajdziemy na nich informacje dotyczące kursów walut na przestrzeni dnia, tygodnia, miesiąca czy pół roku.

Najczęściej odzwierciedlają cenę jednej waluty w stosunku do drugiej w danej chwili. Na osi pionowej mamy wartość wyrażaną w walucie kwotowanej, natomiast na osi poziomej przedstawiony jest czas. Powstają przez połączenie ze sobą cen otwarcia i zamknięcia w wybranym interwale czasowym. Im krótszy, tym więcej danych pojawi się na wykresie. Punkty połączone są liniami obrazującymi wzrost lub spadek ceny. Istnieje wiele rodzajów wykresów walut. Do najpopularniejszych wykresów należą trzy rodzaje: świecowy, słupkowy oraz liniowy.

Dowiedz się więcej

Kalkulatory Walut

Kalkulator walutowy to bezpłatne narzędzie online ułatwiające przeliczenie wybranych walut na podstawie aktualnego, średniego kursu walut ogłaszanego codziennie przez NBP. Dzięki niemu można zobaczyć ile waluty, np. euro otrzymamy za określoną kwotę PLN, ile warte są oszczędności lub uzbierany kapitał w przeliczeniu na zagraniczną walutę. W biznesie ułatwia przeliczenie wartości faktury wystawionej dla zagranicznego kontrahenta lub różnic kursowych dla transakcji międzynarodowych. Korzystanie z kalkulatora walutowego to dokładność transakcji pozwalająca uniknąć błędów, jakie możemy popełnić przeliczając pieniądze samem. Jest łatwy w obsłudze i bezproblemowy. Wpisujemy kwotę jaką chcemy wymienić, wybieramy odpowiednią walutę, po czym pokazuje nam się wartość, jaką finalnie otrzymamy.

+