bank waluty

Bank Centralny nieodzowną częścią naszego życia

Pieniądze są nieodzowną częścią naszego życia. Zarządzamy swoimi finansami, staramy się oszczędzać i pomnażać swój majątek. Jednak nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że wpływ na nasze finanse mają decyzje Banków Centralnych. Tak! To one kreują politykę pieniężną danego państwa, decydują o wysokości stóp procentowych i odpowiadają za emisję środków pieniężnych. Tym samym, wpływając na finansową część naszego życia.

Bank centralny to instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Proste. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski, w USA System Rezerwy Federalnej, w Szwecji Sveriges Riksbank, w Szwajcarii Banca Nazionale Svizzer, itd. Niemal każdy kraj posiada swój bank. Lista tych instytucji jest wykazana w centralnym rejestrze Banku Rozrachunków Międzynarodowych (zwanym bankiem banków centralnych) i liczy 183 punkty. Krajem, który radzi sobie bez banku centralnego jest m.in. Korea Północna. Co ciekawe, sama historia BC jest… dość krótka. Ponad sto lat temu istnienie banków centralnych nie było oczywistością. Dla przykładu, Stany Zjednoczone funkcjonowały bez tej instytucji aż do 1913 roku

Obecnie ten, można rzec, zwierzchnik finansowy jest podstawowym organem jeśli chodzi o funkcjonowanie finansowe danego kraju. Pełni kilka bardzo istotnych funkcji:

  • • Emituje pieniądz gotówkowy i jest jedyną instytucją uprawnioną do emitowania znaków pieniężnych w danym państwie. Decyduje czy wprowadzić do obiegu dodatkową gotówkę czy też nie.
  • • Jest bankiem banków. Jednym słowem mówiąc, dostarcza bankom komercyjny gotówkę i reguluje ich rezerwy finansowe.
  • • Realizuje transakcje z zagranicznymi bankami centralnymi i instytucjami międzynarodowymi.
  • • Jest bankiem państwa. Zarządza finansami, utrzymuje rachunki depozytowe, prowadzi kasową obsługę budżetu, obsługuje dług publiczny
  • • Jest pożyczkodawcą ostatniej szansy. Wspomaga banki komercyjne w ich działaniach, gdy te znajdują się w sytuacji kryzysowej udzielając im kredytu.

Jednak to nie wszystko. Bank centralny ma rolę stabilizująco-kontrolną danego kraju. Co to oznacza? Formułuje cele polityki pieniężnej i steruje nią za pomocą dostępnych narzędzi,. Utrzymuje i zarządza rezerwami dewizowymi kraju. Kształtuje kurs waluty danego kraju. Nadzoruje działalność banków komercyjnych,. Dba o bezpieczeństwo systemu bankowego. Reguluje podaż pieniądza w obiegu i oddziałuje na politykę kredytową banków komercyjnych.

Warto dodać, że rozróżnia się dwa rodzaje banków centralnych. Pierwsze to instytucje całkowicie niezależne, które realizują swoją politykę pieniężną i samodzielnie ustalają cele. Drugie są zależne od państwa, czyli rządu.

Jak widać, banki centralne to potężne instytucje. Na szczęście nie są nastawione na zysk, a na kształtowanie rynku finansowego danego państwa.
Głównymi instytucjami odpowiedzialnymi za sprawne funkcjonowanie systemu walutowo bankowego są banki centralne, do których zadań należy między innymi emisja pieniądza.