kalkulator walut

Dlaczego instytucje finansowe wymagają skanów dokumentów tożsamości?

Dbanie o zabezpieczenie informacji osobowych jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Nie brakuje przestępstw polegających na wyłudzeniach kredytowych lub podszywaniu się pod inną osobę. Jednymi z bardzo wrażliwych danych są nasze dane z dowodu osobistego. Dlaczego więc niektóre instytucje wymagają od nas skanu dowodu? Kto i w jakim celu może to robić?

Wymóg skanu dokumentu tożsamości wynika z konieczności dostosowania się do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018. Do jej stosowania zobowiązane wszystkie instytucje płatnicze, banki i inne podmioty, szczegółowo wymienione w art. 2 wspomnianej ustawy. Są to: pośrednicy kredytowi, firmy i fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe, firmy prowadzące działalność w zakresie gier losowych, w karty, na automatach, agenci rozliczeniowi. Ciąży na nich obowiązek weryfikacji klientów. A to z kolei wynika z zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwalających rozpoznać ewentualne ryzyko prania pieniędzy.

Jeżeli korzystamy na przykład z usług banku przez Internet, instytucja ta, może prosić nas o przesłanie skanu dokumentów potwierdzających naszą tożsamość. Dodatkowo w celu weryfikacji, bank ma obowiązek potwierdzić tożsamość na podstawie przynajmniej dwóch różnych dokumentów, danych lub informacji. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, wymagany jest odpowiedni dokument zawierający dane, wyciągnięty z odpowiedniego rejestru.

Co więcej, "Instytucje obowiązane na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego mogą przetwarzać informacje zawarte w dokumentach tożsamości klienta i osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz sporządzać ich kopie". (art 34 ust 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy).

Tak więc, chcąc skorzystać z usług wymienionych wyżej firm i instytucji finansowych, jesteśmy wręcz ustawowo zobligowani do przedstawienia osobiście lub przesłania skanu swojego dowodu tożsamości.