kurs korony

Najlepiej płatne zawody

Czyli kto zarabia najwięcej?

Każdy otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. A czy zastanawiałeś się jakie zawody w Polsce są obecnie najbardziej opłacane i kto zarabia najwięcej?

Czynników wpływających na zarobki jest bardzo wiele. Nie sposób nie wymienić kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, czy posiadanej wiedzy. Ważna jest także lokalizacja oraz wielkość i ranga miasta w którym pracujemy, czy też województwo. Inaczej zarabiamy w podlaskim, inaczej w mazowieckim czy wielkopolskim.

Decydujący wpływ na kwotę naszych zarobków ma… zajmowane stanowisko. Obecnie na pierwszych miejscach najlepiej opłacalnych zawodów wyróżniają się:

Key account manager.

To specjalista do spraw kluczowych klientów odpowiadający za kontakty firmy z konktrahentamii. Podtrzymuje relacje z nimi, zawiera nowe, negocjuje warunki sprzedaży produktów lub usług i podpisuje umowy. Dba o ich realizację, analizuje rynek swojej branży (w tym konkurencję) i współpracuje z działem marketingu. Średnia zarobków wynosi: 12 470 zł brutto

Specjalista ds. bezpieczeństwa IT

To specjalista, który zajmuje się bezpieczeństwem danych w firmach. Znaczenie tego zawodu stale rośnie w siłę, gdyż coraz więcej usług i produktów oferowanych jest w przestrzeni cyfrowej. Ponadto każda instytucja dba o to, by jej dane oraz działania, np. wysyłane maile były odpowiednio zabezpieczone. Osoba na tym stanowisku dba o zabezpieczenie i zapobieganie zagrożeniom sieciowym, które mogą narażać przedsiębiorstwo na straty bądź wyciek danych. Średnia zarobków wynosi: 12 000 zł brutto

Brand manager

To opiekun marki. Sprawuje koordynację nad działaniami reklamowymi, polepsza i podtrzymuje wizerunek danej firmy. Planuje sposób wprowadzenia produktów na rynek oraz ich dystrybucję. Analizuje otoczenie i potrzeby potencjalnych klientów. Średnia zarobków wynosi: 11 440 zł brutto

Radca prawny

To osoba z wykształceniem prawniczym. Świadczy pomoc prawną polegającą głównie na udzielaniu porad i konsultacji, sporządzaniu opinii, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Średnia zarobków wynosi: 11 100 zł brutto

HR business partner

To osoba do spraw zarządzania związanych z zasobami ludzkimi, nastawiona na zmiany i współpracę z personelem. Współpracuje z kierownictwem działu biznesowego. Projektuje i wdraża procesy oraz rozwiązania dotyczące zarządzania ludźmi w taki sposób, aby wspomagały one realizację strategicznych celów organizacji. Średnia zarobków wynosi: 10 710 zł brutto