kurs korony szwedzkiej

W jakie metale szlachetne inwestować?

Inwestujemy w waluty, kupujemy i sprzedajemy akcje, wykonujemy transakcje bezgotówkowe oraz posługujemy się kryptowalutą. Czy pamiętamy jednak, że znakomitą formą lokaty mogą być tradycyjne metale szlachetne? Złoto, srebro i platyna bo o nich mowa, to dobry sposób na zysk.

Metale szlachetne są naturalnie występującymi, metalicznymi pierwiastkami chemicznymi. Ich wartość ekonomiczną podnosi fakt rzadkości występowania w przyrodzie oraz mnogość zastosowań. Wykorzystuje się je nie tylko w branży jubilerskiej, ale także w medycynie, inżynierii technologicznej, fotografii, branży chemicznej. Jako, że nie podlegają upływowi czasu, są magazynem przechowywania wartości i naszym zabezpieczeniem. Cechuje je silna odporność na zawirowania finansowe, które wywołane są kryzysem gospodarczym i inflacją.

Złoto to najstarsza forma lokowania kapitału i gromadzenia oszczędności. To jeden z pierwszych metali wykorzystywany przez człowieka jako środek wymiany. Nie śniedzieje i ma największą kowalność oraz ciągliwość ze wszystkich metali. Można nadać mu dowolną formę i podzielić na dowolne części. Nie podlega korozji i jest praktycznie niezniszczalne. Na 92 pierwiastki naturalnie występujące w skorupie ziemskiej, zajmuje 58 miejsce. Przez wszystkie lata udało się wydobyć jedynie ok. 192 tysiące ton złota. Oznacza to, że gdyby je przetopić uzyskalibyśmy sześcian o długości boku 22,5 metra. Zasoby złota są ograniczone, a koszty eksploatacji złóż ciągle rosną. Wiele banków centralnych decyduje się na zwiększenie swoich rezerw w złocie, co również podbija cenę tego kruszcu. Inwestowaniu w złoto sprzyjają również światowe kryzysów i konflikty kiedy to w ludziach wzrasta niepewność finansowa, a popyt na złoto rośnie. Uncja złota na dzień 14.10.2021 wynosi 7 096,34 zł.

Rola srebra jako aktywa inwestycyjnego wzrosła w ciągu ostatnich kilku lat. Inwestycja w ten kruszec może okazać się dobrym sposobem na zabezpieczenie kapitału przed kryzysem gospodarczym i jego negatywnymi skutkami. Jego siłą jest przede wszystkim ogólnoświatowy charakter. Wartość jest niezależna od działań rządów czy instytucji finansowych. Wpływ na cenę srebra ma jedyne sytuacja polityczno-gospodarcza na świecie. Srebro najczęściej pozyskuje się z wydobywanych spod ziemi rud miedzi, cynku, ołowiu, niklu i złota. Posiada najwyższą wśród wszystkich metali przewodność elektryczną i termiczną, jest odporne na korozję i ma wysoki współczynnik odbicia światła. Wykorzystuje się go do produkcji biżuterii, monet, sztućców, jest doceniane w elektryce i elektronice. To surowiec niezbędny także w produkcji paneli fotowoltaicznych, a jako, że następuje rozwój tego sektora, warto wziąć pod uwagę, że będzie to miało wpływ na ceny tego kruszcu. Uncja srebra na dzień 14.10.2021 wynosi 92,07 zł.

Platyna występuje naturalnie głęboko w skorupie ziemskiej i jest zazwyczaj wydobywana w kopalniach głębinowych w Republice Południowej Afryki i w Rosji. Jest biało-srebrnym miękkim metalem, odpornym na korozję, o wysokim poziomie przewodności. Platyna wykorzystywana jest w produkcji katalizatorów samochodowych, elektroniki czy precyzyjnych instrumentów pomiarowych. Ma tendencję do osiągania wyższej ceny niż złoto w rutynowych okresach stabilności rynkowej i politycznej, z powodu znacznie rzadszego występowania w naturze. Jest do kupienia pod postacią sztabek i monet. Bez większego problemu można ją nabyć przez Internet na portalu aukcyjnym, w mennicy lub od firm zajmujących się handlem metalami szlachetnymi. Platynowe monety mają różną wagę, co sprawia, że ich ceny są zróżnicowane. Uncja platyny na dzień 14.10.2021 wynosi 4 134,49 zł.

Prognozy rynkowe jeśli chodzi o metale szlachetne są bardzo owocujące i zachęcają do inwestowania. Dlatego też warto zastanowić się nad taką opcją powiększenia swojego majątku.

Wiele osób inwestując swój kapitał ma dylemat w jakie metale szlachetne ulokować swoje pieniądze. Srebro, złoto, platyna, a może jeszcze coś innego? Kursy metali szlachetnych podobnie jak kursy walut uzależnione są od popytu i podaży na nie.