notowania walut

Waluty naszych sąsiadów

Polska ma siedem sąsiadów. Są to: Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa i Rosja (Obwód Kaliningradzki). Podpowiadamy jaką walutę zabrać wybierając się w odwiedziny.

Niemcy to nasz zachodni sąsiad, od którego oddziela nas granica na Odrze i Nysie Łużyckiej. Obowiązującą jednostką monetarną jest tam euro (EUR). Weszły do strefy euro 1 stycznia 2002 r. i od tego czasu wspólna waluta jest pełnoprawnym środkiem płatniczym. Zastąpiła marki niemieckie. Centralną jednostką zarządzającą polityką pieniężną jest Deutsche Bundesbank (Bank Centralny Niemiec).

Euro obowiązuje jeszcze na Słowacji oraz na Litwie. Słowacja to kraj śródlądowy i najmniejszy obszarowo sąsiad Polski. Graniczymy z nią poprzez Karpaty, które zajmują większą część państwa. Od 1 stycznia 2009 euro stało się tam obowiązującą walutą i zastąpiło koronę słowacką (SKK). O politykę monetarną dba Národná banka Slovenska – czyli Bank Centralny Republiki Słowacji.

Litwa to nasz północno‑wschodni sąsiad o obszarze blisko 5‑krotnie mniejszym niż Polska. Leży nad Morzem Bałtyckim, na skraju wielkiej Niziny Wschodnioeuropejskiej. Wprowadziła euro 1 stycznia 2015 roku, tym samym stając się 19 państwem posługującym się wspólną europejską walutą i ostatnim z trzech państw bałtyckich, które zdecydowały się na tę zmianę. Polityką monetarną zajmuje się Lietuvos bankas – Bank Centralny Litwy.

Z kolejnym naszym sąsiadem graniczymy przez Sudety. To oczywiście Republika Czeska. Jest małym krajem środkowoeuropejskim bez dostępu do morza. Oficjalną walutą jest korona czeska (CZK). Została formalnie wprowadzona w 1993 roku, choć początkowo, po rozpadzie Czechosłowacji, obowiązywała unia monetarna i wspólna korona czechosłowacka. O pieniądze w tym kraju dba Česká národní banka – Bank Centralny Czech.

Ukraina to nasz duży południowo‑wschodni sąsiad – jej powierzchnia jest prawie dwukrotnie większa od Polski. Państwo leży nad Morzem Czarnym i Morzem Azowskim. Oficjalna waluta Ukrainy to hrywna. Weszła do obiegu w 1996 podczas reform ekonomicznych, zastępując karbowańca. O politykę monetarną dba Narodowy Bank Ukrainy.

Białoruś to największy kraj Europy nie mający dostępu do morza. Jest jednak trochę mniejsza od Polski. Oficjalną walutą tego kraju jest rubel białoruski wprowadzony do obiegu w 1992 roku po uzyskaniu przez Białoruś niepodległości. Za funkcjonowanie systemu bankowego odpowiada Narodowy Bank Republiki Białorusi.

Federacja Rosyjska to największy kraj świata, leżący na dwóch kontynentach nad wodami trzech oceanów. Obwód kaliningradzki – jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej to rosyjska eksklawa w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim, nasz sąsiad od strony wschodniej. Obowiązującą walutą są – tak jak w całej Rosji – ruble. Za politykę monetarną odpowiada Centralny Bank Federacji Rosyjskiej